Fúze obrazu v termálním spektru

Autoři

Bc. Daniel Petrásek, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V. On the focusing of thermal images. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2011, roč. 32, č. 11, s. 1548-1557. ISSN: 0167-8655.

BENEŠ, R.; DVOŘÁK, P.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPINOSA-DURÓ, V.; MEKYSKA, J. Multi-focus Thermal Image Fusion. Pattern Recognition Letters. ISSN: 0167-8655. V tisku (ID: PRLETTERS-D-12-00515R1).

Popis

Stejně jako ve viditelném spektru tak i v tom termálním vyvstává požadavek na fúzi obrazu. K této technice se přistupuje především v momentě, kdy je nutné pořídit perfektně ostrý obraz scény, avšak kamera neposkytuje dostatečně velkou hloubku ostrosti. V takovém případě se jednotlivé objekty mohou zaznamenat jednotlivě při různých nastavení ohniskové vzdálenosti a následně se pomocí různých algoritmů vyberou ve snímcích jen ostré oblasti a spojí se do jednoho výsledného obrazu.

Tento software umožňuje fúzi obrazů v termálním spektru, které byly zaznamenány kamerou TESTO-882, nebo které jsou uloženy v podobném formátu *.BMT. Software je možné spustit příkazem image_fusion Po spuštění příkazu se objeví okno s jednotlivými nabídkami a s oblastí, kde se vykresluje výsledný obraz fúze a obraz, u kterého byl různými technikami odstraněn šum. Pomocí tlačítka „Image folder path“ nejdříve vyberte složku, ve které se nachází *.BMT soubory, pomocí kterých bude fúze provedena. V menu „Evaluation type“ zvolte metodu, pomocí které budou v obrazech hledány zaostřené oblasti. Je možné zvolit: rozptyl, energii obrazového gradientu (EOG), tenengrad, energii Laplaceova operátoru (EOL) a součet modifikovaných Laplaceových operátorů (SML). Dále je možné zvolit metodu odstranění šumu: rozostření pomocí Gaussova filtru nebo prahování detailních koeficientů vlnkové transformace. V případě vlnkové transformace je možné rovněž zvolit druh vlnky (symlet, coiflet Haarova vlnka), druh prahování (měkké, tvrdé, smíšené) a úroveň dekompozice. Stisknutím tlačítka „Fusion“ je pak provedena samotná fúze. Oba obrazy je možné následně uložit do souboru *.mat. Kromě grafického rozhraní je možné k fúzi využít přímo funkci fuze


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů KONTAKT ME10123, VG20102014033 a FEKT-S-11-17. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.