Zpracování medicínských signálů

Členové

 • Ing. Jan Dorazil

  Jan Dorazil je studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zabývá se statistickým zpracováním signálů a klasickými technikami...
 • doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

  Ing. Jan Mikulka, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Kybernetika, automatizace a měření na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2007. V současné době pracuje jako asistent na téže fakultě, kde v roce...

 • Ing. Jiří Mekyska, Ph.D.

  Zabývá se především zpracováním, syntézou a analýzou řečových signálů. V této oblasti navrhuje a aplikuje nové klasifikátory, vyvíjí diagnostické systémy Parkinsonovy choroby a také nízkonákladové systémy rozpoznávání řečníků. Dále se zabývá zpracováním...
 • Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

  Ing. Ondřej Krajsa, získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2007. V současné době pracuje jako asistent na téže fakultě. Zabývá se výzkumem...
 • Ing. Pavel Sikora

  Ing. Pavel Sikora je studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Vysokoškolský titul inženýr v oboru Telekomunikační a informační...
 • Ing. Radim Číž, Ph.D.

  Ing. Radim Číž, Ph.D (1974) je absolventem magisterských studijních oborů Elektronika a sdělovací technika na FEI VŠB-TU Ostrava, Řízení a ekonomika podniku na FP VUT v Brně a doktorského oboru Teleinformatika na FEKT VUT v Brně. Od roku 1999 působí...

 • Bc. Jakub Bajzík

  Jakub Bajzík je studentem magisterského studijního programu Audio inženýrství na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zabývá se analýzou zvukových a obrazových dat s využitím technik...
 • Ing. Ján Mucha

  Ján Mucha je studemtem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Jeho specializace je zaměřena na metody neinvazivní analýzy neurodegenerativních...
 • Ing. Jiří Minář

  Jiří Minář je studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Brně. Specializuje se na metody extrakce dat prevažne s biomedicinských...
 • doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D.

  Ing. Kamil Říha, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2003 titul doktor v roce 2007. V současné době pracuje jako akademický...
 • Ing. Pavol Harár

  Pavol Harár je studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Specializuje se na metody hlobokého učení v aplikaci na problematiku...
 • Ing. Petr Kříž

  Petr Kříž je studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Jeho hlavní pracovní náplní je základní a aplikovaný výzkum v oblasti...
 • Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

  Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. je vědecko-pedagogickým pracovníkem FEKT VUT v Brně. Magisterské studium ukončil v roce 2005 na FEKT VUT v Brně a v roce 2009 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci zaměřenou na analýzu emocionálních stavů na základě obrazových...
 • Ing. Tomáš Kiska

  Tomáš Kiska je v současné době studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zaměřuje se na neinvazivní analýzu neurodegenerativních...
 • prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.