Knihovna pro extrakci příznaků z obrazových dat

Autoři

Ing. Martin Zukal, Ing. Radim Burget, Ph.D.

Stažení

Software je možné stáhnout zde (licenece GNU AGPL).

Publikace k citování

ZUKAL, M.; QUI, X. Algorithms for Interest Points Detection. In The 6th International Conference on Teleinformatics, Dolní Morava, Czech Republic, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4231-3.

Popis

Jedná se o knihovnu operátorů pro extrakci příznaků z obrazových dat. Pojmem příznak rozumíme obecně jakoukoli informaci, kterou zvolený bod nese. Může se jednat na příklad o barvu pixelu, průměrnou barvu okolí pixelu, autokovarianci a další hodnoty. Ve většině případů je pro každý bod výsledkem výpočtu jediné číslo. Tato čísla, společně s pozicí v obraze, jsou uložena pro další zpracování. Při získávání příznaků je snaha použít jich co nejméně (aby se snížila dimenze dat). Proto se vybírají takové, které jsou efektivní a mají dobré rozlišovací vlastnosti.

schema

Obr. 1 Body pro extrakci příznaků

Extrakce příznaků je základním krokem, na který navazuje další zpracování. Jednotlivé příznaky mohou být získány buď z celého obrazu, nebo jenom z jeho částí. Tyto části mají tvar čtverce či obdélníku a jejich umístění je voleno náhodně (v obrázku 1 označeny červenými křížky). Části pro výpočet lokálních příznaklů jsou vybírány pomocí detektoru bodů zájmu založeného na metodě SURF.

Implementace:

Knihovna byla implementována v jazyce Java, aby bylo dosaženo její přenositelnosti mezi různými platformami.