Generátor optických měřicích pulzů pro měření optických tras

Autor: Vít Novotný, Radim Šifta, Petr Münster

Projekt: FEKT-S-11-15 – Výzkum elektronických komunikačních systémů
ED.2.1.00/03.0072 – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) FR-TI4/696 – Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného optovláknového senzoru na velké vzdálenosti (2012-2015, MPO/FR)

Abstrakt – Funkční vzorek zařízení pro generování výkonových úzkospektrálních
optických pulzů s danou šířkou, výkonem a s daným opakovacím kmitočtem pro
měření jednovidových optických tras a využití připojeného jednovidového vlákna jako
senzoru mechanických vibrací.

Download

novotny1