Informace o projektu

Základní informace

Název projektu Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů
Zkrácený název projektu SPLab tým
Název projektu anglicky Support for incorporating R&D teams in international cooperation in the area of image and audio signal processing
Datum zahájení projektu 30.5.2011
Datum ukončení projektu 29.5.2014
Doba trvání projektu 36 měsíců

Žadatel projektu

Název subjektu Vysoké učení technické v Brně
Právní forma Vysoká škola
00216305
DIČ CZ00216305
Plátce DPH Ano
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Ne
Počet zaměstnanců 2502
Typ žadatele Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.2
Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory 7.2.3
Název oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy 20
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OPVK – IPo – oblast podpory 2.3
Typ projektu IP – ostatní
Kód prioritního tématu 74
Název prioritního tématu Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území Město