Software analýzy a klasifikace dat (DCAT)

Autoři

Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

ELIÁŠOVÁ, I.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MAREČEK, R.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson’s disease. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 2013, roč. 120, č. 4, s. 597-605. ISSN: 0300-9564.

Popis

Software analýzy a klasifikace dat (DCAT) je balík funkcí, které je možné použít ke klasifikaci a analýze v prostředí MATLAB. Tento software pokrývá celý koncept klasifikace dat včetně několika technik dělení a normalizace dat, výběru příznaků (založeno na metodách filtrovacích či typu wrapping), klasifikace, fúze skóre a evaluace klasifikátorů. Tento software je schopen zpracovávat výsledky generované nástrojem NDAT (Neurological Disorder Analysis Tool), ale rovněž jakákoliv jiná data, jejichž formát splňuje podmínky definované nástrojem DCAT. Aktuální verze softwaru DCAT poskytuje 6 různých klasifikačních technik (metoda podpůrných vektorů, naivní Bayesovy sítě, diskriminační analýza, k-nejbližších sousedů, klasifikační stromy a Gaussovy smíšené modely), 6 metod selekce příznaků (maximalizace podmíněné vzájemné informace, minimální redundance maximální relevance, společná informace, symetrická relevance, podmíněná redundance a dopředný výběr) a několik evaluačních metod (matice záměn, celková přesnost, jednotlivé přesnosti, senzitivita, specificita, EER, minimum DCF a oblast pod ROC křivkou). DCAT rovněž umožňuje export tabulky s výsledky evaluace jednotlivých klasifikátorů a tabulku se statistikou selekce příznaků.

Tento software využívá programový balík DETware, který je možné stáhnout pod odkazem http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tools/ a také programový balík FEAST (A Feature Selection Toolbox for C and Matlab), který je možné stáhnout pod odkazem http://www.cs.man.ac.uk/~gbrown/fstoolbox/ Tento software nebude bez těchto programových balíků správně fungovat. Před použitím prosím stáhněte tyto programové balíky a extrahujte do složky toolbox/DETware, respektive do složky toolbox/FEAST. Dále zkompilujte všechny *.c soubory ve složkách toolbox\FEAST\MIToolbox a toolbox\FEAST\FSToolbox v MATLABu pomocí příkazu „mex“. K otestování softwaru CDAT využijte skript demo.m a vyzkoušejte, zdali tento skript proběhl bez jakýchkoliv chyb. Tento skript můžete rovněž využít jako šablonu, kterou můžete modifikovat pro vlastní data. K získání informací o jednotlivých funkcí použijte příkaz „help nazev_funkce“. Tento příkaz můžete také použít k získání informací o vstupech a výstupech funkce.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů VG20102014033, NT13499 a FEKT-S-11-17. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.