Zpracování medicínských signálů

Aktuálně

Lecture: Fractional order derivatives in online handwriting parametrization 3.10.2019 0:00


Signal Processing Laboratory invites you to a lecture of Ing. Jan Mucha that will be held on November 19, 2019 at the Department of Telecommunications (Conference room, 7th floor, T12 building, time: 10:30), Technická 12, Brno.

Lecture: Project Teca-Park: Objectives and Development (local and remote experiments) 4.2.2019 12:00


Signal Processing Laboratory in cooperation with the Applied Neuroscience Research Group of the Central European Institute of Technology invites you to lecture of prof. Pedor Gómez-Vilda, that will be held on February 25th, 2019 at 9AM at University Campus Bohunice, building A34, room 211.

Topic: Project Teca-Park: Objectives and Development (local and remote experiments)
Abstract: abstract can be downloaded here

Lecture: Advances in Neurodegenerative Diseases Analysis Based on Speech and Handwriting Processing 23.8.2018 12:00


We would like to invite you to a lecture of prof. Juan Rafael Orozco Arroyave, that will be held on September 12th, 2018 at 9:30 AM at the Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, room SC7.53.

Topic: Advances in Neurodegenerative Diseases Analysis Based on Speech and Handwriting Processing

8th SPLab workshop 21.5.2018 0:00


8th SPLab workshop will be held in Athens in July 6, 2018. The workshop will be part of TSP 2018 – 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (more info can be found on the website of conference).

7th SPLab workshop 10.5.2017 12:00


7th SPLab workshop will be held in Barcelona in July 5, 2017. The workshop will be part of TSP 2017 – 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (more info can be found on the website of conference).

Placená studentská pozice ve výzkumném týmu 10.2.2017 0:00


Výzkumný tým Laboratoře zpracování signálů ve spolupráci s Technickou univerzitou Vídeň hledá nového člena na pozici PhD studenta s platem 31 000,- Kč měsíčně do konce roku 2019. Téma projektu a tím i PhD studia je „Určování pohybu arteriální stěny pomocí sekvenčního bayesovského odhadu“. Tato pozice je ideální pro zájemce o PhD studium se zaměřením na zpracování signálů. Nabízíme možnost práce v Brně už během posledního semestru magisterského programu s následným nástupem na program doktorský. Projekt je ideální příležitostí pro rozvoj znalostí a talentu v mezinárodním výzkumném týmu se zajímavým finančním ohodnocením.

Zájemci se mohou hlásit co nejdříve na emailu

rihak@feec.vutbr.cz

Na spolupráci se jménem celého týmu těší

doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D.

Ústav telekomunikací
Technická 12
CZ-616 00 Brno

6th SPLab Workshop 2016 1.6.2016 0:00


6th SPLab workshop will be held in Vienna in June 29, 2016. The workshop will be part of TSP 2016 – 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (more info can be found on the website of conference).

5. SPLab workshop 2015 25.5.2015 0:00


5th SPLab workshop will be held in Brno in October 8, 2015. The workshop will be part of ICUMT 2015 – The 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (more info can be found on website of congress).

Zoltán Galáž vyhrál 1. cenu v soutěži EEICT 28.4.2015 0:00


Zoltan Galaz won 1st place at EEICT (Electrical Engineering, Information and Communication Technologies) conference that was held in April 23 at Brno University of Technology. He won in category Biomedical engineering and signal processing and got prize 10,000 CZK. His work was focused on preliminary acoustic analysis of noise components in patients with Parkinson’s disease. This work can be downloaded here.

4. SPLab workshop 7.11.2014 12:38


4. SPLab workshop se bude konat v Brně od 20. do 21. listopadu, 2014. Teto workshop je spoluorganizován časopisem The International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems (IJATES2). Program worshopu je možné nalézt zde.

1. místo v ocenění Josepha Fouriera 1.6.2013 20:55


Jiří Mekyska, člen skupiny SPLab, obdržel první místo ceny Josepha Fouriera od francouzské ambasády.

Nová témata disertačních prací 27.4.2012 13:33


Aplikace metod identifikace zdrojů hluku pro analýzu akustických polí
Školitel: Schimmel Jiří, Ing., Ph.D.

Moderní metody syntézy 2D a 3D zvukových polí
Školitel: Schimmel Jiří, Ing., Ph.D.

Multimodální zpracování biomedicínských obrazů
Školitel: Gescheidtová Eva, prof. Ing., CSc.

Segmentovaná vlnková transformace pro videosekvence
Školitel: Rajmic Pavel, Mgr., Ph.D.

Matematické modelování provozu v bezdrátové síti s podporou QoS
Školitel: Rajmic Pavel, Mgr., Ph.D.

Využití tzv. řídkých reprezentací signálů při jejich zpracování
Školitel: Rajmic Pavel, Mgr., Ph.D.

Adaptivní metody zvýraznění řeči využívající intenzitní sondu
Školitel: Sysel Petr, Ing., Ph.D.

Detekce poruch výslovnosti v mluvené řeči
Školitel: Sysel Petr, Ing., Ph.D.

Použití empirické dekompozice pro určení základního tónu řeči
Školitel: Sysel Petr, Ing., Ph.D.

Nové metody extrakce biologických signálů z medicínských obrazů
Školitel: Říha Kamil, Ing., Ph.D.

Využití teorie chaosu pro analýzu řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí
Školitel: Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.

Automatické rozpoznávání a klasifikace emocí v textech
Školitel: Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.

Metody automatického strojového vidění s využitím genetického programování
Školitel: Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.

Dolování znalostí z textu s využitím genetického programování
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Detekce objektů v obraze s využitím genetického programování
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Evolučně trénovatelná segmentace obrazu ve dvourozměrném prostoru
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Trénovatelná segmentace obrazu ve třírozměrném prostoru
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Zpracování obrazu pro biometrické systémy
Školitel: Říha Kamil, Ing., Ph.D.