Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Web

www.med.muni.cz

O univerzitě

Lékařská fakulta je jednou z nejstarších složek druhé největší české univerzity, založené v roce 1919, která je dnes významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí.

Popis spolupráce

Hlavní oblastí naší spolupráce je řešení společných projektů zaměřených na hledání nových metod analýzy časově a prostorově se měnících parametrů lidského těla reprezentovaných pomocí jedno a vícerozměrných biofyzikálních signálů za účelem přesného stanovení fyziologických parametrů popisujících stav orgánových systémů člověka. Konkrétně se zpočátku jednalo zejména o spolupráci na řešení projektu Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu, v současnosti pokračuje součinnost dále a v plánu jsou další společné projekty. Hlavní spolupracující organizační složkou je Fyziologický ústav, kde jsou realizovány lékařské experimenty, který poskytuje garanci lékařské části výzkumu, zdrojová data a podobně.

Publikace vztažené ke spolupráci

ŘÍHA K., BENEŠ R.: Circle Detection in Pulsative Medical Video Sequence. In Proceedings of International Conference on Signal Processing, vol. I. Beijing, IEEE Press. 2010. pp. 674-677. ISBN 978-1-4244-5898-1

ŘÍHA K., CHMELAŘ M., ČÍŽ R.: New Ways of Non-invasive Measuring of Blood Circulation Parameters. WSEAS Transactions on Signal Processing, 2010, No 6, pp. 1-11. ISSN 1790- 5052

ŘÍHA K., BENEŠ R.: The Processing of Vectors Field for Image Registration. In Recent Researches in Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing. Athens (Greece): WSEAS Press, 2010. pp. 28-33. ISBN 978-960-474-262-2
BENEŠ R., ŘÍHA K.: Speckle Noise Supression in Ultrasound Medical Images. In The 10th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Ostrava, VSB-Technical University of Ostrava. 2010. pp. 199-204. ISBN 978-80-248-2330-0

BENEŠ R., ŘÍHA K.: Real-Time Motion Compensation Using Optical Flow. In Proceedings of the 33rd International Conference Proceeding on Telecommunications and Signal Processing – TSP 2010. Szent Ustvan krt. 7, Budapest, Asszisztencia Szervezo Kft. 2010. pp. 166-170. ISBN 978-963-88981-0-4

KARÁSEK J., BENEŠ R.: Image Filter Design Based on Evolution. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno, NOVPRES. 2010. pp. 251-255. ISBN 978-80-214-4080-7

CHMELAŘ M., ČÍŽ R., KRAJSA O., KOUŘIL J.: Biosignal Data Acquisition and its Post-processing. In Advances in Biology, Bioengineering and Environment. Athens (Greece): WSEAS Press, 2010. pp. 96-101. ISBN 978-960-474-261-5

ŘÍHA, K., POTÚČEK, I.: The Sequential Detection of Artery Sectional Area Using Optical Flow Technique. In Proceedings of The 8th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing. Puerto De La Cruz, Spain. 2009. pp. 222-226. ISBN 978-960-474-139-7

CHMELAŘ, M., ČÍŽ, R.: Problems of Measuring Pulse Wave Velocity. In Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Circuits, System, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS ’09). Puerto de la Cruz (Spain), WSEAS Press. 2009. pp. 320-323. ISBN 978-960-474-139-7

ŘÍHA, K., ČÍŽ, R.: Blood Vessels Detection in NIR Light. In Proceedings of the 8th International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2007. pp. 355-358. ISBN 978-80-8070-735-4

CHMELAŘ, M., BODEČEK, K., ŘÍHA, K.: Bloodstream Model and its Application in Research into New Diagnostic Methods for Probing Circulatory System Parameters. International Transactions on Communication and Signal Processing, 7, 2007. ISSN 1738-9682

ŘÍHA, K., ČÍŽ, R., BODEČEK, K.: NIR Light Image Processing for Blood Vessel Detection. International Transactions on Communication and Signal Processing, 9, 2007. ISSN 1738-9682