Numerical Harmonic Analysis Group

Web

www.univie.ac.at/nuhag-php/home/index.php

O univerzitě

Výzkumná skupina NuHAG, čítající asi 20 lidí, se věnuje harmonické analýze signálů z různých pohledů. Členové skupiny se věnují jak náročným problémům z funkcionální analýzy, tak i efektivním a numericky stabilním algoritmům pro praktické numerické výpočty na počítači. Mezi hlavní oblasti zájmu patří neortogonální gaborovské systémy (různé aspekty krátkodobé Fourierovy transformace), waveletové rozklady a rovněž zpracování tzv. řídkých signálů.
Skupina NuHAG přímo spolupracuje s řadou špičkových vědců (I. Daubechies, M. Fornassier, O. Christensen, C. Heil atd.). Vedoucím skupiny je prof. Hans G. Feichtinger.

Popis spolupráce

Metody zpracování obrazu. Vývoj software v Matlabu pro gaborovské reprezentace signálů.