Zpracování medicínských signálů

Zpracování medicínských signálů

Skupina se zaměřuje na analýzu signálů, jejichž zpracování vede ke zlepšení či usnadnění diagnostických postupů a k lepšímu popisu či modelování lidského těla jako komplexního dynamického prostorového objektu. Stěžejními zpracovávanými signály jsou obrazová data, produkovaná různými přístroji, často v podobě časových či prostorových sekvencí (řezů). Využívány jsou také jednorozměrné signály produkované různými senzory.