Data-mining

O skupině

Objektem výzkumu skupiny jsou metody analýzy dat a metody extrakce příznaků dat za účelem zjišťování nových poznatků a určování netriviálních souvislostí v datech či automatizace postupů s pomocí výpočetních systémů. Výzkumná skupina se zabývá zpracováním jednorozměrných, dvourozměrných a trojrozměrných signálů ale i nestrukturovaných dat a trénováním modelů umělé inteligence za účelem zpřesnění a zautomatizování požadovaných postupů.

Část výstupů poskytuje skupina prostřednictvím open-source produktů, jako jsou Java Evolution Framework (JEF) (link), který poskytuje návrh systémů s pomocí gramatikou řízeného genetického programování, či nástroj pro analýzu obrazových dat IMMI (link), na kterém skupina spolupracuje se společností Rapid-I (link) a která poskytuje nástroje pro zpracování a dolování znalostí z obrazových dat.

Společnosti a univerzity se kterými skupina spolupracuje

Souvislost skupiny s vyučovanými předměty

  • Analýza signálů a soustav (BASS)
  • Studiová a hudební elektronika (BSHE)
  • Teoretická informatika (MTIN)
  • Pokročilé techniky zpracování obrazu (MPZO)
  • Číslicové zpracování signálů (MCSI)
  • Zpracování řeči (MZPR)

Informace pro potenciální uchazeče

Skupina nabírá nové členy a má zájem o takové uchazeče, kteří mají zájem blíže se seznámit s technikami dolování dat (data mining), evolučních algoritmů, strojovému učení. Je zájem zejména o studenty, kteří jsou ochotní se učit novým metodám a algortimům. Skupina část své práce nabízí pod open-source licencí.

Významné publikace

BURGET, R., KARÁSEK, J., SMÉKAL, Z., UHER V., DOSTÁL, O.: RapidMiner Image Processing Extension: A Platform for Collaborative Research. In Proceedings of the International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Baden Austria 2010.

KARÁSEK, J.; BENEŠ, R.: Image Filter Design Based on Evolution. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Volume 5. Brno: NOVPRES, 2010. s.251-255. ISBN 978-80-214-4080-7.

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; BENEŠ, R.; NAGY, Ľ.: Grammar Guided Genetic Programming for Automatic Image Filter Design. In Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2010. s. 205-210. ISBN: 978-80-248-2330-0.