DFM (GmbH)

Web

www.dfm-audio.de

O firmě

Společnost DFM GmbH se zaměřuje na vývoj a výrobu speciálního zakázkového hardware pro digitální zvukové vysílání, vysoce kvalitních zvukových rozhraní pro osobní počítače a řešení, využívajících pro přenos vícekanálových zvukových signálů pomocí rozhraní IEEE1394 Firewire. Je jednou ze společností stojících za vývojem univerzálních digitálních zvukových modulů s rozhraním Firewire s označením DICE.

Popis spolupráce

Tým SPLab je součástí spolupráce mezi DFM GmbH a společností DISK Systems, s.r.o., v rámci které vyvíjel a implementoval speciální software pro dohled nad rádiovým zvukovým vysíláním s centrálním řízením po Internetu a s integrací protokolu SNMP pro sledování stavu vysílání. Společnost DFM dodala speciální zvukové rozhraní pro osobní počítač, společnost DISK Systems dodala základní aplikaci pro načítání a záznam zvukových dat z tohoto rozhraní a tým SPLab vyvinul a kompletně implementoval algoritmy sledování kvality a detekce chyb v rádiovém vysílání, uživatelské rozhraní, komunikační protokol, řídicí aplikaci a SNMP modul.

Publikace vztažené ke spolupráci

SCHIMMEL, J., PŘINOSIL, J.: Surveillance System for Audio Broadcast. In Proceedings of the 7th Nordic Signal Processing Symposium NORSIG 2006. Reykjavik, Iceland. 2006. pp. 298-301. ISBN 978-1-4244-0412-4

SCHIMMEL, J., PŘINOSIL, J., SYSEL, P.: Evaluation of Audio Signal Transmission Quality. In Proceedings of the International Conference on Research in Telecommunication Technology, RTT-2006. Brno, pp. 107-112. ISBN 80-214-3243-8