Software pro sémantickou analýzu textových NOTAM zpráv

Autoři:
Lukáš POVODA, Dominik KOVÁČ, Radim BURGET, Jiří HOŠEK

Datum vzniku: 1. 12. 2016

Popis projektu:
Vytvořený software slouží pro filtraci textových NOTAM zpráv, které slouží pilotům jako klíčová informace o akutálních podmínkách či omezeních letového provozu. Vzhledem k tomu, že ne všechny NOTAM zprávy se týkají dané letové trasy či nejsou relevantní pro dnaý let, tak je vhodné provést filtraci NOTAM zpráv a snížit tak množství informací, které musí pilot zpracovat před samotným letem. NOTAM zprávy obsahující souřadnice je možné filtrovat na základě polohy, kde je dané omezení situováno. Ve zprávách mohou být uvedeny informace o poloze v různém formátu, neboť textové zprávy jsou tvořeny operátory leteckého provozu a tím pádem vstupuje do hry lidský faktor. Z tohoto důvodu bylo použito strojové učení, konkrétně strojové porozumění přirozenému textu. Filtrování dle oblastí tedy využívá model natrénovaný pro detekci informací z nestrukturovaných textových dat.

notam

Projekt:
Aplikace je výsledkem řešení projektu TAČR TA185S02001: Pokročilé meteorologické informace pro letectví Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX).

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.