Software pro záznam dat z tabletu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 24. 10. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Analýza jemné motoriky rukou při psaní nebo kreslení je jednou z nových metod, které mají potenciál kvantifikovat poškození motoriky v důsledku působení mnohých tzv. neurodegenerativních onemocnění jako je např. Parkinsonova nemoc, nebo také sledovat vývoj a kvalitu písma u dětské populace (analýza dětské dysgrafie) atd. Software pro záznam dat z tabletu poskytuje uživateli možnost jednoduchého záznamu pohybu tzv. stylusu při vykonávání pohybu jak na ploše tabletu (záznam tlaku na hrot stylusu, elevace, azimutu, atd.), tak i nad plochou tabletu (možnost sledovat např. třes při přechodu z jednoho tahu na druhý – tzv. klidový tremor) při vykonávání písemno-kreslících cvičení.

Vygenerovaná data je možné uložit do formátu *.csv a poté znovu otevřít a vizualizovat v softwaru. Takto zobrazená data jsou následně automaticky segmentována na tahy na ploše tabletu a nad plochou tabletu. Dále je možné data mazat, a ukládat automaticky. Tento software je naprogramován v jazyce Python. K dispozici je také testovací *.csv soubor pro vizualizaci dat. Software pracuje s využitím knihovny wintab, kt. je možné stáhnout zde: cgkit (wintab). Tento software je naprogramován modulárně a do budoucna je možné/naplánované rozšíření o analýzu zaznamenaného signálu.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.