Spektrální analýza řeči v reálném čase

Autoři

Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

FAÚNDEZ ZANUY, M.; HUSSAIN, A.; MEKYSKA, J.; SESA-NOGUERAS, E.; MONTE-MORENO, E.; ESPOSITO, A.; CHETOUANI, M.; GARRE-OLMO, J.; ABEL, A.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Biometric Applications Related to Human Beings: There Is Life beyond Security. Cognitive Computation, 2012, roč. 4, č. 2, s. 1-16. ISSN: 1866-9956.

Popis

Tento software slouží ke spektrální analýze řečového signálu v reálném čase. Umožňuje simultánní zobrazení časového průběhu segmentu řeči, dále jednostranného modulového spektra a nakonec úzkopásmového nebo širokopásmového spektrogramu (v závislosti na nastavené délce okna). Kromě délky analyzovaného segmentu řeči je možné měnit i kmitočet, kterým je vstupní řeč vzorkována. Kromě grafického zobrazení software rovněž udává kmitočet spektrální složky s nejvyšší úrovní. To je možné využít například pro identifikaci nejsilnější harmonické složky.

Díky tomuto softwaru je možné v reálném čase pozorovat charakter řeči. Je možné sledovat rozložení energie ve spektru na základě čehož je možné identifikovat různé řečové vady jako chraptění, dyšný hlas, hypernazalitu atd. Tento software může sloužit také pro výukové účely pro názorné zobrazení spektra a časového průběhu vokálů či konsonant. Program je možné využít pro jakýkoliv aukustický signál, ne jen k analýze řeči.

Program je nutné spustit v 32-bitové verzi prostředí MATLAB (v tomto prostředí musí být mj. naistalován Data Acquisition Toolbox DAQ). Před samotným spuštěním softwaru se ujistěte, že je k počítači připojen mikrofon. Signál z mikrofonu, připojeného při běhu programu, nebude zpracováván. Software se spustí příkazem spectral_analysis Jednotlivé průběhy pak zobrazíte zaškrtnutím patřičných polí v nabídce Nastavení.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů VG20102014033, NT13499 a FEKT-S-11-17. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.