Software pro de-identifikaci obrazu

Autoři

Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

Stažení

Software je možno stáhnout zde.

Popis

Jedná se o softwarový nástroj pro zpracování obrazů, který automaticky modifikuje vstupní obrazový signál tak, aby zamezil zpětné identifikaci osob vyskytujících se v dané scéně. Použitý modifikační algoritmus zachovává vysokou kvalitu vstupního obrazu s možností částečné zpětné rekonstrukce původních biometrických znaků. Modifikovanými znaky jsou obraz tváře (primární biometrický znak), barva vlasů (sekundární biometrický znak) a barva oblečení (ne-biometrický znak). V případě modifikace barvy vlasů a barvy oděvu je vyžadováno jednoduché pozadí v okolí dané osoby.
Vlastní softwarový nástroj je ke stažení ve formě konzolové aplikace (kompilováno pro platformu Windows).

Pro spuštění zadejte: deident.exe src dst flags
src… název zdrojového souboru
dst… název cílového souboru
flags… výčet modifikací, které mají být vykonány (FACE, HAIR, DRESS)

Ukázka de-identifikace obrazu tváře

Ukázka de-identifikace barvy vlasů

Ukázka de-identifikace barvy oděvu

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektu COST IC1206. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.