Technologický kampus Mataró

Web

www.tecnocampus.cat

O univerzitě

TecnoCampus Mataró‐Maresme integruje výzkumné centrum CETEMMSA, několik významných technologických společností a tři školy: technická Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), ekonomická Escola Universitària del Maresme a zdravotnická Escola Superior de Ciències de la Salut. V rámci univerzity Escola Universitària Politècnica de Mataró působí skupina Signal Processing Group, která se zabývá biometrií (rozpoznávání podpisu, obličeje, dlaně), zpracováním medicínských a termografických obrazů a tzv. otiskem hlasu. Tato skupina má rozvinutou spolupráci se společnostmi jako Telefónica, Airtel, Philips, Mossos d’Esquadra či Institute for International Research (IIR). Na akademické úrovni spolupracuje s univerzitami KTH (Švédsko), University of Paris (Francie), Lliure de Brussels (Belgie), ve Stirlingu a Edinburgu (Velká Británie), Salernu (Itálie), Grazu (Rakousko).

Popis spolupráce

Naše SPLab spolupracuje především s Polytechnickou univerzitou Mataró (EUPMT). Spolu se Signal Processing Group se podílíme na několika projektech: systém rozpoznávání řečníků; databáze obličejů ve viditelném, infračerveném a termografickém spektru; zpracování obrazu v termografickém spektru (segmentace, informační analýza, metody automatického fokusu, detekce významných bodů, analýza emocí); analýza ručně psaného textu; rozpoznávání pohlaví na základě zpracování obrazových signálů.

Publikace vztažené ke spolupráci

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; FABREGAS, J.; SMÉKAL, Z. Fast and Efficient Approaches in Text-dependent Speaker Recognition Systems. Elektrorevue – Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, pp. 1-6. ISSN: 1213-1539.

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V. On the focusing of thermal images. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2011, vol. 32, no. 11, pp. 1548-1557. ISSN: 0167-8655.

MEKYSKA, J.; FONT-ARAGONES, X.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; HERNÁNDEZ-MINGORANCE, R.; MORALES, A.; FERRER-BALLESTER, M. Thermal hand image segmentation for biometric recognition. In Proceedings of 45th annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 2011. pp. 26-30. ISBN: 978-1-4577-0901-2.

SMIRG, O.; MIKULKA, J.; FAÚNDEZ-ZANUY, M.; GRASSI, M.; MEKYSKA, J. Gender Recognition Using PCA and DCT of Face Images. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6692. 2011, No 2. pp. 220-227.

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ-ZANUY, M.; SMEKAL, Z.; FABREGAS, J. Text-dependent Speaker Recognition in Low-cost Systems. Dolni Morava, Czech Republic: In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics, 2011. pp. 154-158. ISBN 978-80-214-4231-3

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; MONTE-MOREMO, E. A Criterion for Analysis of Different Sensor Combinations with an Application to Face Biometrics. Cognitive Computation [online]. 2010, No 2, [cit. 2010-08-19]. pp. 1-7.. ISSN 1866-9964

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Beyond Cognitive Signals. Cognitive Computation [online]. 2010, No 2, [cit. 2010-08-19].. ISSN 1866-9964

MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Face Segmentation: A Comparison Between Visible and Thermal Images. In Proceedings of the 44th International Carnahan Conference on Security Technology, San Jose, California, USA. 2010.

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Different Sensor Face Images Study from an Information Theory Point of View. COST 2102 Training School n. 3, Caserta, Italy. 2010.

MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Face Segmentation in the Framework of MCINN Databases. BIOMET, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 2010.