Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 20. 10. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Při analýze řečových poruch způsobených přítomností tzv. hypokinetické dyzartrie je při sepisování výsledků dbát na správnou notaci těchto parametrů. Běžnou praxí v této oblasti je použití jazyku LaTeX. Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX poskytuje uživateli jednoduchou možnost konverze názvu jednotlivého parametru do běžné/uznávané notace přímo v syntaxi jazyka LaTeX, tj. konvertovaná data je možné přímo použít pro reprezentaci/publikaci výsledků (např. tabulky, atď.).

Software je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K dispozici jsou dvě tabulky, které slouží pro konverzi tzv. lokálních řečových parametrů, tj. parametrů kvantifikujících vadu řečové produkce (lineární a také nelineární parametry) pro všechny dimenze hypokinetické dyzartrie: fonace, artikulace, prozodie. Dále je k dispozici také tabulka, kt. slouží pro konverzi tzv. vysokoúrovňových parametrů, tj. statistik, kt. se používají pro vyjádření vlastností daného lokálního parametru.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.