Zpracování medicínských signálů

Členové

Ing. Zoltán Galáž

E-mail: z.galaz@phd.feec.vutbr.cz
Osobní stránky: https://www.researchgate.net/profile/Zoltan_Galaz
Profil na LinkedIn: https://cz.linkedin.com/pub/zoltan-galaz/83/4a2/b61/en
VUT vizitka: https://www.vutbr.cz/lide/zoltan-galaz-121019

Zoltán Galáž je studentem prvního ročníku doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Specializuje se na metody neinvazivní analýzy neurologických onemocnění založených na spracování řečového signálu. Jeho primárním cílemem je analýza a odhad progrese poškození řečového aparátu způsobeného přítomností Parkinsonovi nemoci, často nazývaného jako Hypokinetická dyzartrie. Sekundárním cílem jeho výzkumu je zpracování ručne psaného projevu u pacientů postižených Parkinsonovou nemocí.

« zpět na členy