University of Stirling, COSIPRA LAB

Web

www.cs.stir.ac.uk

O univerzitě

COSIPRA LAB (cosipra.cs.stir.ac.uk) je skupina zabývající se zpracováním řečových, obrazových a kognitivních signálů, inteligentními systémy a problematikou dolování dat (data mining). Skupinu tvoří hlavně vědečtí pracovníci a studenti postgraduálního studia na ústavu informatiky a matematiky Stirlingské university ve Skotsku. Vedoucím této skupiny je Dr. Amir Hussain. COSIPRA LAB řeší řadu zajímavých projektů, které jsou financovány z různých národních a mezinárodních zdrojů a spolupracuje s řadou mezinárodních univerzit a institucí jako například Université Pierre et Marie CURIE (francie), MIT (USA), Chinese Academy of Sciences (Čína) a Harvard Medical School (USA). Dále spolupracuje s několika společnostmi jako Sitekit Ltd (Skotsko) apod.

Příklady řešených projektů skupinou COSIPRA LAB
„Novel intelligent clinical decision support systems for cardiovascular preventative care“ ve spolupráci s Harvard Medical School a MIT Media Lab (USA).

„Common sense computing (statistical signal processing and machine learning) techniques for semantic web mining and intelligent web applications“ ve spolupráci s MIT Media Lab (USA).

Popis spolupráce

Spolupráce je zaměřena na inteligentní multimodální systémy pro rozpoznání emočních stavů osob z řeči, textu a fyziologických signálů.

Publikace vztažené ke spolupráci

ATASSI, H.; RIVIELLO, M.; SMEKAL, Z.; HUSSAIN, A.; ESPOSITO, A.: Emotional Vocal Expressions Recognition using the COST 2102 Italian Database of Emotional Speech. Lecture Notes in Computer Science (IF 0,513), 2009, No 5967, pp. 1-14. ISSN 0302- 9743.

ATASSI, H.; HUSSAIN, A.; SMEKAL, Z: Find My Emotion in the Space: A Novel Approach to Vocal Emotion Recognition. In the 6th International Conference on Teleinformatics-ICT2011. Brno: 2011. pp. 230-235. ISBN 978-80-214-4231-3.