Audiokonferenční klient

Autoři

Ing. Martin Zukal, Ing. Petr Číka, Ph.D.

Stažení

Software je možné vyzkoušet zde.

Publikace k citování

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. VoIP softphone v programovacím jazyce Java. Elektrorevue – Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 66, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ŠMIRG, O. Java Based Voice over IP Softphone. In The 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing – TSP 2010. Szent Ustvan krt. 7, Budapest: Asszisztencia Szerverzo, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-963-88981-0- 4.

Popis

Audiokonferenční klient podporuje protokol SIP (Session Inititation Protocol) a je implementován jako APPLET v jazyce JAVA. Umožňuje vytvoření jednobodových i vícebodových spojení za předpokladu spojení se SIP proxy serverem. Jeho nespornou výhodou oproti ostatním klientům je možnost uskutečnit hovor bez nutnosti instalace. Audioapplet je spouštěn přímo z webových stránek. Jediný požadavek pro běh je funkční JAVA JRE (Java Runtime Environment) a JMF (Java Media Framework)

Implementace:

Aplikace byla implementována v jazyce Java, aby bylo dosaženo její přenositelnosti mezi různými platformami.