Interakce člověk – stroj

Řešené projekty

 • 2019-2021 | Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (Interreg CENTRAL EUROPE, project niCE-life)
 • 2017-2020 | Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu (VI20172020078)
 • 2015-2019 | Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (LO1401)
 • 2014-2017 | Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy II
  (TA04031666)
 • 2013-2016 | Primární a sekundární biometrické a ne-biometrické znaky v procesu de-identifikace audio-visuálního obsahu multimediálních dat (LD14091)
 • 2012-2015 | Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného vláknového senzoru na velké vzdálenosti (FR-TI4/696)
 • 2011-2014 | Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů (CZ.1.07/2.3.00/20.0094)
 • 2010-2012 | Výzkum algoritmů pro zpracování digitálních obrazů a obrazových sekvencí (ME10123)
 • 2010-2013 | Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
 • 2010-2014 | Zvyšování účinnosti zabezpečení rizikových prostor kombinovanými metodami biometrické identifikace osob (VG20102014033)
 • 2009-2011 | Technologie pokročilých analýz mluvené řeči pro kontaktní centra a bezpečnostní složky (FR-TI1/481)