Data-mining

Členové

 • Ing. Jan Mašek

  Ing. Jan Mašek získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2012. V současné době je studentem doktorského studia na téže fakultě. Zabývá se...
 • Ing. Petr Číka, Ph.D.

  Ing. Petr Číka, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Elektronika a sdělovací technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2005 a titul doktor pro obor Teleinformatika na téže fakultě v roce 2009....

 • Ing. Václav Uher

  Ing. Václav Uher dokončil magisterský studium v oboru Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2011 a za diplomovou práci získal cenu děkanky. V současné době pracuje jako vědecko...

 • doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D.

  Ing. Kamil Říha, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2003 titul doktor v roce 2007. V současné době pracuje jako akademický...
 • Ing. Lukáš Povoda

  Lukáš Povoda je student doktorského studia Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Momentálně se věnuje dolování znalostí z nestrukturovaných dat (data-mining, zejména text-miningu), klasifikaci na základě umělé inteligence a metodám...
 • Ing. Pavol Harár

  Pavol Harár je studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Specializuje se na metody hlobokého učení v aplikaci na problematiku...
 • doc. Ing. Radim Burget, PhD.

  Ing. Radim Burget, Ph.D., received M.Sc. degree in 2006 (Faculty of information technologies, Brno University of Technology) and Ph.D. Degree in 2010 (Faculty of Electrical Engineering and Communication). He is experienced with data-mining methods on...
 • Ing. Martin Rajnoha

  Martin Rajnoha je studemtem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Jeho specializace je zaměřena na metody zpracování videa a metod...
 • prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.