Data-mining

Členové

Ing. Petr Číka, Ph.D.

E-mail: cika@feec.vutbr.cz
VUT vizitka: http://www.vutbr.cz/lide/petr-cika-10719

Ing. Petr Číka, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Elektronika a sdělovací technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2005 a titul doktor pro obor Teleinformatika na téže fakultě v roce 2009.  V současné době pracuje jako odborný asistent na téže fakultě. Zabývá se především zpracováním digitálních obrazů, jejich zabezpečení (vodoznačení) a technikami dolování dat z multimediálních databází. Garantuje výuku předmětů Multimediální služby pro bakalářský obor a Multimédia pro magisterský obor. Mezi jeho zájmy z oblasti vědy patří techniky pro hledání významných bodů v obraze a videu, kompresní techniky, dolování dat z multimediálních databází a videokonference.

Oblast zájmu

  • Zpracování obrazových dat
  • Techniky pro hledání významných bodů v obraze a videu
  • Vodoznačení obrazových dat
  • Kompresní techniky
  • Dolování dat z multimediálních databází
  • Videokonference

« zpět na členy