Neortogonální reprezentace signálů

Členové

Bc. Pavel Záviška

E-mail: xzavis01@stud.feec.vutbr.cz
VUT vizitka: https://www.vutbr.cz/lide/pavel-zaviska-154913

Bc. Pavel Záviška v roce 2015 vystudoval bakalářský obor Teleinformatika Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V roce 2016/17 ukončí magisterské navazující studium Telekomunikační a informační technika, taktéž na FEKT VUT v Brně. Zabývá se zpracováním zvukových signálů s využitím řídkých reprezentací signálů a časově-frekvenční analýzy pro úlohy restaurace zvukových signálů.

« zpět na členy