Předměty

Multimédia

Laboratoř: SPLab
Garant: Ing. Petr Číka, Ph.D.
Oblast: Data-mining, Interakce člověk-stroj, Zpracování medicínských signálů
Studium a semestr: Magisterské studium, 2. semestr

Cíl

Cílem je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, zabezpečení, přenosu v IP sítích, indexace a vyhledávání v multimediálních databázích.

Výstup studia

Stundenti se seznámí s pokročilými metodami zpracování multimediálních signálů a metodami jejich doručování v nehomogenních síťových prostředích.

Anotace

Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích dle standardu MPEG-7.

VUT odkaz:

http://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=112744« zpět na přehled