Zpracování medicínských signálů

Členové

Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

E-mail: prinosil@feec.vutbr.cz
VUT vizitka: http://www.vutbr.cz/lide/jiri-prinosil-16312

Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. je vědecko-pedagogickým pracovníkem FEKT VUT v Brně. Magisterské studium ukončil v roce 2005 na FEKT VUT v Brně a v roce 2009 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci zaměřenou na analýzu emocionálních stavů na základě obrazových předloh na FEKT VUT v Brně oboru Teleinformatika. Ve výzkumném záměru MŠMT řešeném na VUT v Brně se podílí na základním výzkumu uplatnění metod číslicového zpracování zvukových a obrazových signálů v media-informatice. Jeho primárním zaměřením je zejména vývoj algoritmů pro detekci lidských obličejů a jejich následnou analýzu.

Oblast zájmu

  • Zpracování obrazu a video sekvencí
  • Detekce, sledování a analýza objektů ve scéně
  • Rozpoznávání vzorů

« zpět na členy