Zpracování medicínských signálů

Členové

Ing. Ján Mucha

E-mail: muchajano@phd.feec.vutbr.cz
Profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/j%C3%A1n-mucha-8a3176115/
VUT vizitka: https://www.vutbr.cz/lide/jan-mucha-147417

Ján Mucha je studemtem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Jeho specializace je zaměřena na metody neinvazivní analýzy neurodegenerativních onemocnění založených na zpracování řečového signálu. Primárním cílem jeho činnosti je predikce motorických a kognitivních deficitů u pacientů s Parkinsonovou nemocí pomocí akustické analýzy řečové dysfunkce nazývané hypokinetická dysartrie. V současné době se zabývá parametrizací popisující prozodii a fonaci. Dalšími oblastmi zájmu jsou techniky spracování hudby a techniky strojového učení.

« zpět na členy