Zpracování medicínských signálů

Členové

Ing. Radim Číž, Ph.D.

E-mail: cizr@feec.vutbr.cz
Profil na LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/radim-ciz/23/592/303
VUT vizitka: http://www.vutbr.cz/lide/radim-ciz-2598

Ing. Radim Číž, Ph.D (1974) je absolventem magisterských studijních oborů Elektronika a sdělovací technika na FEI VŠB-TU Ostrava, Řízení a ekonomika podniku na FP VUT v Brně a doktorského oboru Teleinformatika na FEKT VUT v Brně. Od roku 1999 působí na Ústavu telekomunikací, FEKT VUT v Brně a v současné době je zde zaměstnán jako odborný asistent. Odborně se zaměřuje na metody přenosu dat v optických a metalických sítích, přičemž jeho hlavní specializací jsou technologie digitálních účastnických přípojek (xDSL). Rovněž se věnuje tvorbě aplikací řízených jednočipovými mikropočítači z oblasti měření a automatizace a zpracování biomedicínských signálů. Na FEKT VUT v Brně je garantem povinného předmětu Teorie sdělování (MTSD) a nepovinného Theory of Communication (MTOC) vyučovaného v anglickém jazyce. Účastnil se řešení celkem devíti grantových projektů MŠMT a GAČR. Je vedoucím Bioinformatické laboratoře v právě budovaném Centru senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) financovaném MŠMT v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Oblast zájmu

Komunikační systémy

  • Modulační metody
  • Spektrální kompatibilita
  • Protichybová zabezpečení

Biomedicínské signály

  • Akvizice, číslicové předzpracování a automatická detekce významných okamžiků v časových průbězích krevního tlaku, EKG a PPG

« zpět na členy