Zpracování medicínských signálů

Členové

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

E-mail: mikulka@feec.vutbr.cz
Profil na LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/jan-mikulka/26/a04/16a
VUT vizitka: http://www.vutbr.cz/lide/jan-mikulka-47148

Ing. Jan Mikulka, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Kybernetika, automatizace a měření na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2007. V současné době pracuje jako asistent na téže fakultě, kde v roce 2011 obhájil svou disertační práci na téma Segmentační metody ve zpracování biomedicínských obrazů. Zabývá se především moderními metodami zpracování obrazů se zaměřením na segmentaci obrazu pomocí aktivních kontur, řešením parciálních diferenciálních rovnic. Dále se podílí na jejich implementaci a aplikovaném vývoji. Podílí se na výuce předmětů Seminář C++, Počítače a programování 2, Elektrotechnika 1, Elektrotechnika 2, Měření v elektrotechnice, Modelování elektromagnetických polí. Mezi jeho zájmy z oblasti vědy patří biomedicína a inteligentní zpracování medicínských obrazů (MR, CT, RTG).

Oblast zájmu

Zabývá se především návrhem metod pro zpracování statických obrazů za účelem zrychlení a zpřesnění výsledků získávaných často náročným a neefektivním manuálním zpravováním. Aktivně participuje na řešení problémů analýzy a segmentace tkání v oblasti čelistního kloubu, zpracování mikroskopických obrazů (segmentace, binární zpracování, klasifikace) ve výzkumu divertikulární choroby, na vývoji metod pro rychlé a přesné vyhodnocování parametrů v MR obrazech (obsah oblasti, objem rekonstruovaného tvaru). Dále se zabývá moderními informačními technologiemi.

« zpět na členy