Zpracování akustických signálů

Členové

Ing. Tomáš Kiska

E-mail: xkiska02@stud.feec.vutbr.cz
Profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-kiska-017232a6
VUT vizitka: https://www.vutbr.cz/lide/tomas-kiska-134520

Tomáš Kiska je v současné době studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zaměřuje se na neinvazivní analýzu neurodegenerativních onemocnění založenou na zpracování řečového signálu. Jeho primárním cílem je analýza a odhad stupně progrese poškození řečového aparátu u Parkinsonovi nemoci, nazývané hypokinetická dysartrie. V současné době se zabývá parametrizací popisující artikulaci. Další oblastí zájmu jsou techniky porovnávání zvukových nahrávek.

« zpět na členy