Data-mining

Členové

Ing. Vojtěch Zvončák

E-mail: xzvonc01@phd.feec.vutbr.cz
Osobní stránky: https://www.researchgate.net/profile/Vojtech_Zvoncak
VUT vizitka: https://www.vutbr.cz/lide/vojtech-zvoncak-125347

Vojtěch Zvončák je od roku 2016 studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zabývá se zpracováním signálů ručně psaného textu. V současné době je jeho hlavním cílem analýza a klasifikace digitalizovaného písma u dysgrafických dětí. Dále spolupracuje na výzkumu metod neinvazivní analýzy neurologických onemocnění založených na zpracování řečového signálu.

« zpět na členy