Data-mining

Členové

Ing. Michaela Novosadová

E-mail: xnovos11@stud.feec.vutbr.cz
VUT vizitka: http://www.vutbr.cz/lide/michaela-novosadova-125066

Michaela Novosadová je od r. 2014 studentkou doktorského studia oboru Teleinformatika
Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Věnuje se výzkumu metod zpracování medicínských dat, zejména komprimované snímání a segmentace obrazů s využitím řídkých reprezentací signálů.

« zpět na členy