Software pro detekci složitých oblastí v NOTAM zprávách

Autoři:
Lukáš POVODA, Radim BURGET

Datum vzniku: 31. 10. 2017

Popis projektu:
Vytvořený software slouží pro detekci složitých oblastí zapsaných v NOTAM zprávách, které slouží pilotům jako klíčová informace o aktuálních podmínkách či omezeních letového provozu. Vzhledem k tomu, že ne všechny NOTAM zprávy se týkají dané letové trasy či nejsou relevantní pro daný let, tak je vhodné provést filtraci NOTAM zpráv a snížit tak množství informací, které musí pilot zpracovat před samotným letem. Složité oblasti jsou největším problémem, protože zpráva častokrát složitým způsobem popisuje oblast, pro kterou dané omezení platí. Táto oblast může být popsána částí kruhů, polygonem, části hranice státu apod. Po korektní detekci těchto oblastí mohou být zprávy NOTAM filtrovány na základě polohy, kde je dané omezení situováno. Řešení bylo navrhnuto pomocí slovníkových metod, které tuto detekci provádí. Výstup je exportován do formátu AIXM pro další zpracování.

notam-message-map

notam-message-3d

Projekt:
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX).

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.