Prototyp systému pro zpracování meteorologických pozorování získaných z letadel

Autoři:
Radim BURGET, Dominik KOVÁČ, Jiří HOŠEK

Datum vzniku: 1. 12. 2016

Popis projektu:
Tento hardwarový a softwarový prototyp umožňuje sběr meteorologických pozorování z letadel pomocí Mode-S radarů. Následné zpracování pozorování (získaných dat) formou adaptivní filtraci s využitím vlastní implementace Kalmanova filtru (vyřazení neplatných dat) a využití získaných dat pro zpřesňování meteorologických předpovědí, tj. zlepšení jejich rozlišení a zvýšení jejich přesnosti.

kalman

Projekt:
Aplikace je výsledkem řešení projektu TAČR TA185S02001: Pokročilé meteorologické informace pro letectví Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX).

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.