Analyzátor rozprostřeného optovláknového senzoru

Autoři: Petr Sysel

Projekt: FEKT-S-14-2352 – Výzkum elektronických komunikačních systémů ED.2.1.00/03.0072 – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)
FR-TI2/696 – Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného vláknového senzoru na velké vzdálenosti (2012-2015, MPO/FR)

Abstrakt – Software v prostředí Matlab slouží pro vyhodnocení záznamů signálu z rozprostřeného optovláknového senzoru. Na základě analýzy signálu umožňuje detekovat výskyt vibrací podél vlákna a lokalizovat místo vibrací.

acquire