Analogová účastnická karta

Autoři: Ondřej Krajsa, Pavel Hanák, Petr Sysel

Projekt: FEKT-S-14-2352 – Výzkum elektronických komunikačních systémů D.2.1.00/03.0072 – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) FR-TI4/580 – Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optickou síť (2012-2015, MPO/FR)

Abstrakt – Analogová účastnická karta slouží pro připojení analogových telefonů k
účastnickému modulu (VoIP modulu Hybridní Telefonní Ústředny). Využívá obvody
řízení účastnického rozhraní SLIC (Subscriber Line Interface Card), které jsou řízeny
systémem vestavěným na řídicím mikroprocesoru. SLIC obsluhuje jednu analogovou
telefonní linku, zajišťuje její napájení, generování vyzváněcího proudu a detekci
stavů na lince. Při vyvěšení na lince jsou vzorky analogového signálu přenášeny po
obousměrné sběrnici PCM. Řízení probíhá po sériové SPI (Serial Peripherial
Interface) sběrnici.

Download

krajsa03